Νομικά Νέα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Επείγουσα Πρόσκληση για πρόσληψη Νέων Συνεργατών

23.08.2012


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πρόσκληση για πρόσληψη Νέων Συνεργατών

 

Με την ευκαιρία της προγραμματισμένης μεταστέγασης σε νέα γραφεία τον ερχόμενο μήνα, το Δικηγορικό μας Γραφείο ενδιαφέρεται για την πρόσληψη  νέων Συνεργατών, οι οποίοι να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα:

 

1.Να είναι Ελληνες δικηγόροι, μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών ή Πειραιώς, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο αεροπορικό και/ή το ναυτικό δίκαιο. Μεταπτυχιακό δίπλωμα LL.M σε ένα τουλάχιστον από τους πιο πάνω τομείς αεροπορικού ή ναυτικού δικαίου αποτελεί απαραίτητο προσόν. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την πείρα και την ικανότητα να χειρίζονται κατά άριστο και αποτελεσματικό τρόπο νομικές και δικαστικές αστικές υποθέσεις στους τομείς του αεροπορικού και/ή του ναυτικού δικαίου και να τις υπερασπίζονται ή να τις υποστηρίζουν ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων.

 

2.Γλώσσες: Τυγχάνει απαραίτητη η άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Ικανοποιητική, σε επίπεδο επαγγελματικής χρήσης, γνώση οποιασδήποτε άλλης γλώσσας, και ιδιαίτερα της Γαλλικής ή Γερμανικής, θα θεωρηθεί ως ιδιαίτερο προσόν.

 

3.Εμπειρία: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαγγελματική και ιδιαίτερα δικαστική πείρα ως δικηγόροι δέκα (10) τουλάχιστον ετών ενώπιον Ελληνικών και/ή άλλων Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, κατά προτίμηση στους τομείς του αεροπορικού και του ναυτικού δικαίου .

 

4.Ηλικία: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 35-45 ετών.

 

5.Οροι συνεργασίας: Στους υποψηφίους, που θα συγκεντρώνουν τα πιο πάνω προσόντα, προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αμοιβής και παροχών και άριστο επαγγελματικό περιβάλλον.

 

6.Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν το Βιογραφικό τους (C.V.), με επισυναπτόμενα ακαδημαϊκά  πτυχία  και έγγραφα αποδεικτικά των επαγγελματικών τους προσόντων και εμπειρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  του Γραφείου μας twostyls@stylianoulawyers.com μέχρι την Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012.

 

7.Οι επαγγελματικές συστάσεις είναι απαραίτητες.

1