Νομικά Νέα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συμμετοχή στο Travel Law Forum 2018 - Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018
Το Γραφείο μας, εκπροσωπούμενο από το διευθύνοντα εταίρο του, Στέλιο Στυλιανού, καθώς και από τη Μάρα Στυλιανού, εταίρο, και Ανδριανή Στυλιανού, νεότερο μέλος,  έλαβε μέρος στο διεθνές συνέδριο “Travel Law Forum 2018: Δικαιώματα των Καταναλωτών στην Ψηφιακή Εποχή”,  που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 16 Μαρτίου.

 

Στο εν λόγω forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και με την συνεργασία του Διεθνούς Ινστιτούτου Αεροπορικού Δικαίου & Δικαίου του Διαστήματος του Πανεπιστημίου του Leiden και του Ινστιτούτου του Λονδίνου για τα Ταξίδια και τον Τουρισμό (“London Institute of Travel and Tourism), συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, αντιπρόσωποι από γνωστές δικηγορικές εταιρείες και γραφεία, ελληνικά και ξένα, με ειδίκευση στο τουριστικό και αεροπορικό δίκαιο. Το συνέδριο επικεντρώθηκε σε νομικά θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των καταναλωτών στην εποχή των πλατφορμών οικονομίας διαμοιρασμού ("shared economy platforms"), αλλά και στις επιπτώσεις του Brexit στην τουριστική βιομηχανία.

 

Ειδικότερα, στα τέσσερα συνολικά πάνελ ομιλητών, τα οποία επικεντρώθηκαν στις πιο πρόσφατες διεθνείς νομολογιακές εξελίξεις στον τομέα ευθύνης των αεροπορικών εταιριών, στα δικαιώματα των καταναλωτών, ιδωμένα από την πλευρά τόσο των ίδιων όσο και των παρόχων υπηρεσιών, στις μελλοντικές εφαρμογές αναφορικά με τις πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού (“shared economy platforms”), αλλά και στο Brexit, αναπτύχθηκαν ζητήματα όπως η αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 (κ. Monique de Smet, Περιφερειακή Διευθύντρια της IATA για την Ευρώπη), οι υπάρχουσες νομικές οδοί για απαιτήσεις επιβατών βάσει του ως άνω Κανονισμού (κ. Erik van Goor, Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος της KLM), τα αεροπορικά ατυχήματα (κ. Peter Neenan, Stewarts LLP), οι προϋποθέσεις ευθύνης για ηθική βλάβη σε περίπτωση ατυχήματος κατά το άρθρο 17 της Σύμβασης Μόντρεαλ 1999 (κ. Andrew Harakas, Δικηγόρος, Clyde&Co. Nέα Υόρκη), η ευθύνη των αεροπορικών εταιριών κατά το δίκαιο της Νοτίου Αφρικής (κ. Chris Christodoulou, Christodoulou & Mavrikis Inc.).

 

Ακολούθησαν παρουσιάσεις σχετικά με το χειρισμό και την εν γένει διαχείριση των απαιτήσεων επιβατών κατά αεροπορικών εταιριών με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 261/2004 (κ. Anna Anatolitou, Δικηγόρος Ince & Co.), τις προκλήσεις που παρουσιάζει η επικείμενη τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 (κ. Victoria Alice Nguyen, Διευθύντρια Συνολικής Στρατηγικής & Δικαιωμάτων Αεροπορικής Κυκλφορίας,  Όμιλος Lufthansa), το ισχύον στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομικό καθεστώς για την προστασία και τα δικαιώματα των καταναλωτών (Καθ. Mia Wouters, Πανπιστήμιο του Ghent), καθώς και για τους επιβάτες, τα αεροδρόμια και την αναβάθμιση και επέκταση του περιεχομένου της σύμβασης μεταφοράς (κ. Σταμάτης Βαρσάμος, Δικηγόρος Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών).

 

Άλλα θέματα που αναπτύθηκαν από τους ομιλητές ήταν ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (“GDPR”) της 27.04.2016, η ισχύς του οποίου αρχίζει στις 25.05.2018, καθώς και η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/681 («PNR Directive») επίσης της 27.04.2016 με έναρξη ισχύος την 25.05.2018, σχετικά με τη χρήση δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις επιβατών (κ. Charlotte Thijssen, Δικηγόρος Kennedys Law LLP), η περίπτωση των υπηρεσιών UBER και το μέλλον τους στην Ευρώπη (κ. Jim Callaghan, Croon Callaghan Aviation Consulting). Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα ζητήματα που ανακύπτουν λόγω του Brexit, από το τέταρτο και τελευταίο πάνελ των ομιλητών, και, πιο συγκεκριμένα, στις διάφορες εκδοχές υλοποίησής του και τις επιπτώσεις ή τα οφέλη τους καθώς και τα συναφή τελωνειακά ζητήματα που θα ανακύψουν  (κ. Κάτια Αβραμίδου, Δικηγόρος Aegean Airlines), τις νομικές επιπλοκές του και τα συναφή προβλήματα που αυτό συνεπάγεται για τις εταιρίες, ανάλογα πάντα με την έδρα τους, το είδος τους, το αντικείμενό τους και τη στρατηγική τους, καθώς και οι εμπορικές, συναλλακτικές, φορολογικές και εργασιακές του συνέπειες (κ. Joanna Kolatsis,  Δικηγόρος Hill Dickinson LLP).

δρα τους και ταιρίες, ανάλογα π΄ερation Consulting)

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 27 Next »