Νομικά Νέα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

[Ηνωμένα Εθνη] Παγκόσμιο σύστημα ανταλλαγής ρύπων για αερομεταφορείς συμφώνησαν τα 200 κράτη - μέλη του ICAO


Αρθρο  από την  Ναυτεμπορική, Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

 

[Ηνωμένα Εθνη] Παγκόσμιο σύστημα ανταλλαγής ρύπων για αερομεταφορείς συμφώνησαν τα 200 κράτη - μέλη του ICAO

 

Σε συμφωνία για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου  συστήματος ανταλλαγής ρύπων που εκπέμπονται από τους αερομεταφορείς έως το 2020 κα­τέληξε η αρμόδια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, μπλοκάροντας, όμως, ταυτόχρονα τα σχέδια της Ε.Ε. να εντάξει όλους τους αερο­μεταφορείς στο δικό της χρημα­τιστήριό ανταλλαγής ρύπων.

 

Τα περίπου 200 κράτη-μέλη του International Civil Aviation Organization (ICAO) συμφώνη­σαν να προχωρήσουν στις απαι- τούμενες κινήσεις, με άμεσο στό­χο να προστατέψουν το περιβάλ­λον αλλά και να μην επιβάλουν εξαιρετικά επιθετικούς όρους στον κλάδο των αερομεταφορών, ο οποίος «βλέπει» σταδιακά τον κύκλο εργασιών του να ανακάμ­πτει και να φθάνει -σύμφωνα με εκτίμηση της ΙΑΤΑ-στα 708 δισ. δολάρια φέτος και στα 743 δισ. εντός του επόμενου έτους.

 

«Ο κλάδος των αερομεταφορέων ανταποκρίνεται με τον κα­λύτερο τρόπο στην πρόκληση για την προστασία του κλίματος και θεωρούμε ότι εάν τα προτεινόμενα μέτρα τεθούν σε εφαρ­μογή από τα κράτη-μέλη, έως το 2020 το παγκόσμιο σύστημα αν­ταλλαγής ρύπων θα μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία», υποστήριξε ο Ρέιμοντ Μπέντζαμιν, γενικός γραμματέας του ICAO.

 

Την ίδια στιγμή, πάντως, η Ε.Ε. μετρά μία ήττα, καθώς με ψήφους 97 υπέρ και 39 κατά τα κράτη-μέλη του ICAO απέρριψαν την πρόταση της Ενωσης να μπορεί να εντάσσει όλους τους αε­ρομεταφορείς που χρησιμοποι­ούν τον εναέριο χώρο της στο δικό της σύστημα ανταλλαγής ρύπων (ETS). Με αυτήν την απόφαση, όπως αναφέρουν οι ειδικοί του κλάδου αερομεταφορών, απο­φεύχθηκε, τουλάχιστον προς το παρόν, τό ξέσπασμα ενός νέου «εμπορικού πολέμου» μεταξύ Ε.Ε. και αρκετών χωρών, συμπε­ριλαμβανομένων ΗΠΑ, Ρωσίας και αναδυόμενων αγορών.

 

Οπως υποστήριξε ο Αριγιάντας Σλιίπας, αναπληρωτής υπουρ­γός Μεταφορών της Λιθουανίας -η οποία ασκεί αυτή τη στιγμή την προεδρία της Ενωσης- «το σημαντικό είναι ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία του παγκό­σμιου συστήματος ανταλλαγής ρύπων. Πρόκειται για μία μεγάλη επιτυχία όχι μόνο για mv Ευρώπη, η οποία ούτως ή άλλως πρω­τοπορεί στο όλο θέμα, αλλά και για όλα τα μέλη του ICAO».

 

Η Ενωση έχει δημιουργήσει το σύστημα ανταλλαγής ρύπων (European Trading Scene-ETS) - το οποίο θεωρείται ως το βασικό «συστατικό» της ευρωπαϊκής πο­λιτικής προστασίας του περιβάλ­λοντος- βάσει του οποίου όλες οι αεροπορικές εταιρείες που χρη­σιμοποιούν τα αεροδρόμια της γηραιάς ηπείρου θα πρέπει να καταβάλλουν συγκεκριμένα ποσά για τη ρύπανσή της ατμόσφαιρας. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει «όριο» λειτουργίας έως τον Απρί­λιο του 2014. Ακόμη δεν έχει ξε­καθαριστεί εάν οι αρμόδιοι φο­ρείς της Ενωσης θα προχωρή­σουν σε επέκταση της εφαρμογής του ή όχι. «Το σίγουρο είναι ότι η Ε.Ε. έχει τo δικαίωμα να χρεώνει όλες τις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούντο αεροδρό­μιά της. Θα εξετάσουμε όλες τις “πλευρές” του ζητήματος και θα αποφασίσουμε σύντομα σχετικά με την επέκταση ή όχι της εφαρ­μογής του συστήματος ETS», έσπευσε να διευκρινίσει ο Σίιμ Κάλας, επίτροπος αρμόδιος για θέματα Μεταφορών.

 

« Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 24 Next »