ΣΤΕΛΙΟΣ Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Διευθύνων Εταίρος

Ο Στέλιος Στυλιανού αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έγινε δικηγόρος Αθηνών το έτος 1971. Είχε υπηρετήσει προηγουμένως ως Βοηθός Δικαστής στο Πρωτοδικείο Πειραιά για 20 μήνες. Το 1972 μεταγράφηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και αποτελεί μέλος του μέχρι σήμερα. Έκτοτε ασκεί την δικηγορία συνεχώς μέχρι σήμερα. Μπορεί να παρίσταται ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ασχολείται με το ναυτικό και αεροπορικό δίκαιο τα τελευταία 47 και πλέον χρόνια. Έχει ενεργήσει για λογαριασμό των πιο γνωστών αεροπορικών Εταιριών και των Ασφαλιστών τους αλλά και σε πλείστες όσες ναυτικές υποθέσεις ως δικηγόρος γνωστών ναυτιλιακών Εταιριών, Ασφαλιστών πλοίων και Αλληλασφαλιστικών Οργανισμών (P&I Clubs). Είχε ενεργό ανάμιξη σε πλείστα όσα αεροπορικά και ναυτικά ατυχήματα και στον χειρισμό των προκυπτόντων ζητημάτων και αντιστοίχων απαιτήσεων των θυμάτων τους, ενεργώντας πάντοτε για τις αντίστοιχες αεροπορικές ή ναυτιλιακές Εταιρίες και τους Ασφαλιστές τους. Τυγχάνει μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου και μέλος του Ελληνικού Σωματείου Ναυτιλιακών Δικηγόρων. Συνεργάζεται επίσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αεροπορικού Δικαίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 45 ετών έλαβε μέρος σε πλείστα διεθνή Συνέδρια Αεροπορικού και Ναυτικού Δικαίου, και ειδικότερα:

  • Συνέδρια επί των πιο πάνω κλάδων του δικαίου οργανωθέντα από την Lloyd’s of London Press
  • Σε όλα ανελλιπώς τα ανά διετία Συνέδρια Αεροπορικού Δικαίου, που οργανώθηκαν από το παγκοσμίως γνωστό στον τομέα αυτό Δικηγορικό Γραφείο “Beaumont & Son”, όπως μέχρι πρότινος ονομαζόταν, και τώρα “Beaumont & Son Aviation at Clyde & Co.” όπως ονομάσθηκε μετά την συγχώνευσή του με το γνωστό διεθνές Δικηγορικό Γραφείο “Clyde & Co."
  • τα Ναυτιλιακά Συνέδρια της Comité Maritime International (CMI) και
  • διάφορα άλλα διεθνή συνέδρια αεροπορικού και ναυτιλιακού ενδιαφέροντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  • Ευθύνη Συμβατικού και Πραγματικού Αεροπορικού Μεταφορέα κατά τον Ελληνικό Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (Ν. 1815/1988), ΕπιθΕμπΔικαίου 1993 σελ. 192επ.
  • Η Έκταση Εφαρμογής στην Ελλάδα της Δ.Σ. των Βρυξελλών της 25.08.1924, όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα της 23.02.1968 και της 21.12.1979 (Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ) σύμφωνα με τον κυρωτικό Νόμο 2107/1992, ΕπιθΝαυτΔικαίου 1994 σελ. 1επ.
  • Προϋποθέσεις και όρια ευθύνης του Αεροπορικού Μεταφορέα κατά την Δ.Σ. του Μόντρεαλ (1999), ΕπισκΕμπΔικαίου 2005 σελ. 593επ.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα και έχει καλή γνώση της Γερμανικής.